Velkommen til LTP Klinikken

Ditt årsaks- og utredningssenter innen Biologisk medisin

LTP-Klinikkens visjon er å være en pådriver for bærekraftig livsstil og en sunn aldring ved hjelp av Biologisk medisin og med spisskompetanse innen utredning og behandling av fordøyelses relaterte plager.

Kort om meg

LTP-Klinikken blir drevet av Runar Pedersen som har bachelor innen kinesisk medisin og har studert i Oslo ved Norges Helsehøyskole og Universitetet i Nanjing, Kina. Vestlig medisin er en del av utdannelsen og jeg har de senere årene spesialisert meg innenfor mage tarm problematikk og gjennomført en Leaky Gut Syndrome / Lekk Tarm terapeut utdanning, i regi av Harald Mortensen ved NMA klinikken og andre skandinaviske spesialister.

Sliter du med problemer i kroppen?

Ved mange fordøyelses relaterte plager kan man anta med ganske stor grad av sikkerhet at den underliggende faktoren skyldes Leaky Gut Syndrome eller lekk tarm. Hvor typiske plager er lite eller manglende energi, allergi og intoleranse ofte i forbindelse ved matinntak, fedme, hud problemer og mange andre tilstander som normalt ikke relateres til fordøyelsen.